dimarts, 8 de maig de 2012

Can you...

Mireu quina enquesta hem fet! Ens anem preguntant... Can you play basketball? Can you swim?...